ПРОЕКТИРАНЕ

Проектът на газовата инсталация във Вашия дом е уникален и зависи от размерите на жилището Ви, разположението на стаите, мебелите и уредите.

ПРОЧЕТЕТЕ

ИЗГРАЖДАНЕ

Изграждането на газова и водно-отоплителна инсталации в дома с Овергаз е лесно, качествено и сигурно.

ПРОЧЕТЕТЕ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

От правилния избор на газовите уреди зависят не само комфортът и топлината във Вашия дом, но и размерът на месечните сметки.

ПРОЧЕТЕТЕ

НАШИТЕ УСЛУГИ

Овергаз Директ предлага индивидуални и комплексни услуги при реализацията на проекти, повишаващи енергийната ефективност на домове чрез използване на природен газ. Ние координираме целия процес по газифициране на Вашия дом от съставянето на идеен проект през възлагането и контрола на фирмите-подизпълнители по част от дейностите в процеса на газификация до избора и монтирането на уредите и пускането в експлоатация на Вашата лична газова инсталация.