Газоразпределителна мрежа Изберете град или адрес и проверете на картата дали до Вас достига природен газ.

Проверете къде има мрежа

За да проверите дали до Вашия дом има изградена мрежа, моля въведете в полето за търсене Вашия адрес. С червена непрекъсната линия на картата е обозначена изградената газоразпределителна мрежа в съответния град. Ако няма газопровод на Вашата улица все още имате възможност да използвате природен газ.

Chatbot